اصول و شرایط حاکم بر چین

در این قسمت قصد دارم در ارتباط با اصول و شرایط حاکم بر چین با رویکردی علمی به این موضوع براتون مطالبی رو بنویسم.خواهش میکنم تا انتهای مطلب صبور و در کنار من باشید.

 

چين امروز، با چين ديروز فاصله‌اي معني‌دار پيدا كرده‌است. در اين كشور، پيشبرد اصلاحات اقتصادي و تداوم و تكميل سياست درهاي باز، حفظ ثبات و آرامش سياسي و اجتماعي، همراه با توسعه وحدت و يكپارچگي ملي، وظيفه‌اي همگاني محسوب مي‌شود.

 

اين اصل از ابتداي سال 1978 كه اصلاحات اقتصادي آغاز شد تا به امروز، محور تغييرات ساختاري و جوهري چين بوده‌است و چيني‌ها آن را به عنوان "اصلاحات اقتصادي و سياست درهاي باز بر مدار اقتدار سياسي و امنيتي" مي‌خوانند.

 

اصلاحات عمل‌گرايانه دودهه گذشته، سياست درهاي باز و توسعه تجارت خارجي هيچ گاه چيني‌ها را از توجه به اهداف و مصالح ملي غافل نكرده و رشد اقتصادي چين شتاب كنترل شده‌‌اي، بر بستر راهبردها داشته است.

 

نظارت دولتي بر اقتصاد و حفظ انحصارات دولتي در بخشهاي عمده اقتصادي، پس از دودهه همچنان از سوي حزب تمركزگراي چين اعمال مي‌شود و برنامه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي هنوز نتواسته‌است كه اين انحصار را بشكند. البته اين تمركز و نظارت، به گونه‌اي استادانه تعبيه شده است كه مزاحمت عمده‌اي براي سياست اصلاحات و درهاي باز ايجاد نكند.

 

دولت چين تا كنون موفق شده است با استفاده از فناوري نوين، سرمايه و دانش فني و مديريت خارجي و اصلاح مقررات داخلي كشور، از طريق سياست‌هاي تشويقي و اعمال تسهيلات ويژه، سرمايه‌هاي شگفت‌انگيزي را به چين سرازير كند. اين حركت كه حاصل دور‌انديشي و ذكاوت چيني است، زمينه‌هاي پرورش نسل جديد مديران چين را فراهم آورده و چين امروز را به كارخانه دنيا مبدل كرده‌است؛ به گونه‌اي كه مسابقه‌اي همه جانبه براي حضور و جايابي در اين اقتصاد، ميان توليدگران و كارآفرينان جهان شكل گرفته است .

 

از ديد صاحبان سرمايه جهاني، چين امروز ديگر "شريرانگاري" ندارد، بلكه دنياي غرب و صاحبان صنايع ناچار به مصالحه دردناك با اين اژدهاي زرد شده‌اند.

 

امروزه پويايي مناسب و نوآوري تدريجي چين، همراه با سرعت سرسام‌آور و حجم بالاي تغييرات، هر صاحب سرمايه‌اي را متوجه اين بازار توليد و مصرف كرده است و اين امر موجب شده است که بخش قابل توجهي از مراكز تحقيق و توسعه شركت‌هاي بزرگ و چند مليتي در چين مستقر شود.

 

در چين امروز، نشاني از بي‌تابي، عصبيت و شعارگرايي به چشم نمي‌خورد. در واقع چين از يك سو رفتاري متعادل را از خود نشان مي‌دهد و از سوي ديگر كار و سبقت ‌جويي ، اولويت بي چون و چراي بخش‌هاي مختلف اين كشور است. حاكميت هوشمند چين مي‌كوشد اختلافات كليدي با دنياي پيرامون را با ادبياتي مسالمت‌جويانه، صلح‌آميز و روال‌مند دنبال كند و هر گونه برخورد و درگيري را به تعويق اندازد، البته دليل بروز چنين رفتاري آن است كه دولت و حزب حاكم بر چين، تعريف روشن و واقع بينانه‌اي از قدرت و توانايي اين كشور دارد و دچار خطاي ادراكي و خودبزرگ‌بيني مقطعي نيست.البته اقتصاد نوین چین دارای چالشهای عمده ای هم هست که به برخی از آنها اشاره می شود.

 

چالش‌هاي پيش روي چين

 

مهم‌ترين چالش‌هاي چين در ابعاد داخلي و خارجي كه" مديريت چيني" آنها را شناسايي و تعيين هويت کرده است عبارتند از:‌ مطالبات سياسي و تحرك‌هاي اجتماعي، اشتغال، شكاف ميان فقیر و غنی ،چالش زمان، مديريت منابع خارجي و رقابت.

 

اكنون هر يك از اين موارد را به طور جداگانه بررسي مي‌كنيم.

 

1- مطالبات سياسي و تحرك‌هاي اجتماعي

حزب كمونيست چين براي رويارویي با اين چالش از سال2002 میلادی گشايش‌هاي كنترل شده‌اي در برخي از مطبوعات بوجود آورده‌است‌ و اكنون نشريات مورد توجه جوانان تا حدودي از عملكرد دولت، مديران و در موارد معدودي هم از عملكرد حزب انتقاد مي‌كنند. نهادهاي اجتماعي و سنديكاهاي گوناگون به سمت "كاركرد اجتماعي" قوي‌تر هدايت شده‌اند و اين گشايش در شهرهاي ساحلي وجنوبي جدي‌تر از ساير مناطق است. از طرفي دولت چين در استان گواندونگ (‌مهم‌ترين استان اقتصادي) در جنوب چين به شكل آزمايشي انتخابات شوراي شهر و مقامات محلي را با راي مستقيم مردم آزمون كرده‌است و آرام آرام آن را به ساير مناطق گسترش مي‌دهد.

 

از بعد سياسي هم برنامه‌ريزان دولتي چين با ايجاد تغييراتي در قانون و ساختار حزب كمونيست از كنگره شانزدهم به بعد، عضوگيري توليدگران، كارآفرينان و صاحبان صنايع و سرمايه‌داران را در حزب مجاز دانسته‌اند. اين حركت، زمينه‌سازي بلند مدت براي " ايجاد دو گرايش سياسي در درون حزب" تلقي مي‌شود كه در صورت ضرورت اين دو گرايش قادر شوند حزب كمونيست را به " دو حزب اصلي كشور "‌ تبديل كنند و بتوانند الگوي نظام مردمی و پارلماني را، البته با ويژگي‌هاي چيني، پياده كنند. اگرچه اين حركت آرام و تدريجي مخالفاني هم در درون حزب حاكم دارد كه هر از گاهي نشانه‌هاي آن ديده مي‌شود، اما رهبري حزب و دفتر سياسي بر ادامه اين راهبرد اصرار دارند و آن را از ضرورت‌هاي قهري " توسعه همه جانبه كشور" بر مي‌شمارند.

 

2- اشتغال

با توسعه نظام شهري و صنعتي‌تر شدن چين، نرخ بيكاري منحني نمايي و غير قابل كنترلي پيدا كرده‌است و ظرف سه‌سال آينده به 13درصد خواهد رسيد. در حال حاضر سالانه اين كشور به حدود 30ميليون شغل نيازمند است كه دولت، فقط قادر به تامين نيمي از اين مشاغل است و ظرف سال‌هاي آتي، چين حدود 40ميليون بيكار خواهد داشت كه اين امر به نوبه خود تهديدي براي نظام حاكم تلقي خواهد شد.

دولت چين براي مقابله با اين بحران روز افزون و جلوگيري از مهاجرت كشاورزان به شهرهاي بزرگتر، قوانين تشويقي و تنبيهي فراواني وضع كرده‌است. تاسيس مراكز آموزشي، حرفه‌اي و فني در بخش‌هاي دولتي و خصوصي نيزاز ديگر اقدامات مهم براي مقابله با معضل بيكاري محسوب مي‌شود.

 

" برنامه‌هاي توسعه غرب و مركز چين"‌ و تلاش براي تراز كردن رشد اقتصادي و توزيع امكانات و تسهيلات در مناطق كمتر توسعه يافته غربي، بخشي ديگري از برنامه دولت چين براي مقابله با " چالش اشتغال " است.

 

3- شكاف فقیر و غنی

يكي از چالش‌هاي جدي و خطرناك جامعه متحول چين، تفاوت درآمد، دوگانگي قدرت خريد و نداشتن تناسب سطح زندگي ميان ساكنان شهرها و روستاهاست و بعنوان مثال شرايط زندگي اهالي نوار ساحل شرقي چين با مناطق روستايي مركزي و غربي اين كشور غيرقابل مقايسه است.

 

در اين برنامه دولت، توسعه امنيت سرمايه‌گذاري در مناطق غربي، هدايت سرمايه‌هاي خارجي به غرب و شمال غربي و سياست‌هاي تشويقي براي پيشگيري از مهاجرت ساكنان غربي به مناطق شرقي را مورد توجه قرار داده‌است.

 

4- زمان

زمان براي چين هم فرصت و هم تهديد به حساب مي‌آيد، فرصت از اين منظر كه با گذشت زمان رشد و توسعه كشور متوازن ترمی شود و با اجراي طرح‌هایي نظير " برنامه پنجساله توسعه غرب" مردم آن مناطق را به سطح قابل قبولي از رفاه اقتصادي برساند و تهديد از اين جهت كه با بازتر شدن فضاي سياسي- اجتماعي، گسترش ارتباطات و راحت‌تر شدن گردش اطلاعات، مردم محروم تر ، خواست‌هاي بيشتري را مطرح می كنند و دولت چين زمان كمتري براي پركردن شكاف رو به افزايش شهر و روستا از يك سو و غرب و شرق كشور از سوي ديگر در اختيار خواهد داشت.

 

راهكار مورد توجه برنامه‌ريزان چيني در اين خصوص، پياده كردن طرح‌هاي ضربتي، كمك‌گيري يارانه‌اي از استان‌هاي غني براي استان‌هاي فقيرتر و بهره‌گيري كنترل شده از نيروي كار مناطق عقب افتاده‌تر در مناطق پيشرفته‌تر است.

 

5- مديريت منابع خارجي

اكنون ميزان سرمايه‌هاي خارجي تزريق شده به اقتصاد پوياي چين در مدت دو دهه گذشته، از مرز 600ميليارد دلار گذشته است و بعنوان مثال فقط در سال 2003 مبلغي نزديك به 60میلیارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در چين تحقق يافته‌است. با پديد آمدن چنين شرايطي، دگرديسي معناداري در مديريت، كنترل، برنامه‌ريزي و هدايت چين به وجود آمده‌است و نسل نويني از مديران در كنار قله‌هاي ثروت در شركت‌هاي بزرگ با شركاي خارجي ظهور كرده‌اند.

 

اين مديريت جديد كه تجربه مديريت منابع و سرمايه‌هاي خارجي را دارد، بخش‌هاي سودآور توليدي و بازرگاني را قبضه كرده و مديريت دولتي و انحصارات بزرگ حكومتي ديگر توان ادامه اين روند را ندارد و بايد مديريت منابع خارجي به بخش خصوصي سپرده شود كه اين امر موجبات تضعيف نظارت دولت بر اقتصاد را در پي خواهد داشت.

 

مشكل ديگر نيز اين است كه عرصه‌هاي داخلي براي جذب سرمايه‌هاي كلان شركت‌هاي بزرگ داخلي سودآوري و برگشت سود سرمايه‌هاي قبلي را ندارد. براي مقابله با اين پديده‌ و گسترش نفوذ چين در آن سوي مرزها، دولت چين شركت‌هاي بزرگ را تشويق كرده‌است كه سرمايه‌هاي خود را به خارج مرزها و مناطق مستعد در غرب آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين هدايت كنند.

 

در واقع اين چالش چين مي‌تواند فرصتي براي كشورهاي كمتر توسعه يافته و داراي منابع و ذخاير دست نخورده قلمداد شود. هدايت بخشي از اين سرمايه به صنعت، معادن و منابع به ايران، بويژه براي توسعه صنعت انرژي و نفت و گاز مفيد خواهد بود. زمينه‌هاي جذب اين سرمايه‌ كاملا فراهم است و چين به دليل نياز روز افزون به انرژي، همچنين حركت براي حضور سياسي و اقتصادي در ساير مناطق جهان، از خود آمادگي نشان مي‌دهد.

 

6- رقابت

رقابت با قدرت‌هاي اقتصادي مسلط جهاني، نظير آمريكا، اروپا و ژاپن، يكي از فرصت‌ها و در عين حال چالش‌هاي چين محسوب مي‌شود. اينك پكن به دنبال يافتن حوزه‌هاي نفوذ جديد است و آرام آرام براي آمريكا و اروپا از يك همكار استراتژيك به يك رقيب استراتژيك مبدل مي‌شود. اين سهم خواهي جديد موجب شده است كه قدرت‌هاي قديمي و سنتي نظير آمريكا در انديشه مهار چين باشند و براي كنترل سرعت توسعه اقتصادي چين تلاش كنند.

 

جنگ منسوجات، رقابت خودروسازي، پافشاري براي كنترل و تقويت ارزش يوآن ( پول ملي چين‌) ‌و تداوم تحريم تسليحاتي اروپا عليه چين از جمله فشارهاي غرب به اقتصاد گريزپاي چين محسوب مي‌شود.

در اين راستا جهان صنعتي به سركردگي آمريكا تلاش دارد تا با مشغول كردن چين به مشكلاتي نظير "تايوان" و "هنگ‌كنگ"، حقوق بشر، دموكراسي، حقوق اقليت‌ها و مسايلي از جمله، "تبت" و "سين‌كيانگ"، مهار چين را محكم‌تر كند. البته پكن هم مي‌كوشد با تكيه بر توانايي‌هاي داخلي، نيروي كار ارزان، منابع گسترده، ذخاير ارزي، جمعيت انبوه و ساز و كارهاي روان مديريتي، توسعه اقتصادي خود را نهادينه و سهم خواهي بين‌المللي را جدي‌تر دنبال كند.

 

گردش آرام چين به سوي همكاري‌هاي منطقه‌اي در آسيا و ايجاد يك بلوك نوين در ابعاد اقتصادي، سياسي و امنيتي، راهكار مرحله‌اي چين براي خروج از حاشيه سياسي و ورود به متن رخدادها و تحولات جهاني تعريف مي‌شود. اينك چين با تقويت " آسه آن " ، "‌مجمع اقتصادي آسيا و"سازمان همكاري‌هاي شانگهاي" به دنبال نقش رهبري و هدايت در آسيا است، تا قادر شود با رقابت سازمان يافته‌تر، فرصت‌هاي سياسي و اقتصادي منطقه‌اي و جهاني را شكار كند.

 

شايد چين امروز هنوز به آن حد از توانايي نرسيده باشد كه در سطح جهاني به طور جدي سهم خواهي كند، اما با حل و فصل مشكلات مرزي، امنيتي و سياسي با همسايگان خود، قادر خواهد بود توجه بيشتري به عرصه‌هاي بين‌المللي معطوف كند.

 

فرصت‌ها، توانايي‌ها و امكانات چين :

 

جمهوري خلق چين داراي فرصت‌ها، توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي بي‌نظيري است كه بهره‌گيري مناسب از اين امكانات، ظرفيت رشد و توسعه اين كشور را بالاتر برده و در دست و پنجه نرم كردن با چالش‌ها و تهديدات به ياري پكن مي‌آيد.

مهم‌ترين فرصت‌‌هاي چين عبارتند از: جمعيت، نژاد، ساختار اجتماعي، امنيت اجتماعي، منابع متنوع، همراهي منطقه‌اي و چيني‌هاي ماوراي بحار.

 

اين موارد را به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي‌دهيم

 

1- جمعیت

جمعيت يك ميليارد و سيصد ميليوني چين يكي از نقاط قوت و توانايي‌هاي بالقوه اين كشور محسوب مي‌شود. اگر چه جمعيت به خودي خود مي‌تواند تهديد هم به شمار آيد، اما قناعت، سازمان پذيري، پشتكار، آرامش و اميدواري مردم چين سرمايه گرانبهايي است كه دولتمردان اين كشور را قادر مي‌سازد تا جمعيت را به فرصتي براي كشور تبديل كنند.

 

در يك جمع‌بندي اجمالي مي‌توان گفت جمعيت چين فقط دهان و مصرف نيست، بلكه بازو و توليد به حساب مي‌آيند و همين امر موجب شده بازار مصرف اغواكننده چين و ارزاني نيروي كار در اين كشور، بسياري از توليدگران جهاني را براي حضور در اين ميدان به وسوسه ‌اندازد.

 

2- نژاد

چين با برخورداري از نژاد زرد كه نژادي كاري، منعطف، همراه و پذيرشگر است مي‌تواند، بدون مقاومت جدي، طرح‌هاي مورد نظر را به اجرا درآورد و از حمايت مردمي هم برخوردار باشد.

 

3- ساختار اجتماعي

حزب كمونيست چين با بهره‌گيري از آموزه‌هاي مرام "كنفوسيوسي" و فردگرايي خاموش و "جمع پذیری فر هنگی" ، قادر است سازمان سراسري منظم و گسترده حزبي را در اعماق جامعه پراكنده سازد.

 

ساختار اجتماعي امروز چين، يك ساختار حزبي مسؤوليت پذير، منظم، با انضباط آموزش ديده است كه با تكيه بر توانايي‌هاي حزب، ارتش و سرويس‌هاي اطلاعاتي مقتدر، جمعيت انبوه چين را كنترل كرده و بارور مي‌كند.

اطاعت‌پذيري جزيي از جوهره وجودي جامعه چين امروز است و حزب حاكم با 64 ميليون عضو، حزب نخبگان، فرهيختگان و باسوادان چين خوانده مي‌شود و عضويت در اين حزب مسيري طولاني و سخت دارد كه هركسي قادر به پيمودن اين راه نيست.

 

4- امنيت اجتماعي

وجود امنيت اجتماعي با ضريب اطمينان بالا نيز يكي از نقاط قوت چين به حساب مي‌آيد و دولت و شبكه‌هاي امنيتي و انتظامي داراي اقتدار لازم و كافي هستند. اين توانايي كه مي‌توان آن را "اقتدار تثبيتي" ناميد، نوعي پذيرش جهاني و مقبوليت بين‌المللي به چين داده‌است. اگر چه برخي از سازمان‌هاي بين‌المللي و رقباي غربي چین با طرح مسايلي نظير حقوق بشر و آزادي‌هاي سياسي، اين امنيت و اقتدار را به چالش مي‌كشند، اما مسايل ومشکلات اجتماعي دست كم تا دهه آتي، تهديدي جدي براي چين به حساب نمي‌آيد.

 

5- منابع متنوع

سرزمين پهناور چين و موقعيت جغرافيايي اين كشور همراه با كاني‌ها و معادن و منابع غني چين، ذخاير ارزشمندي هستند كه در كنار ذخاير نه چندان گسترده نفت و گاز چين، توانايي اقتصادي اين كشور را افزايش مي‌دهند. بدين معنا كه دسترسي به مواد اوليه و انواع كاني‌ها و حتي ذخاير انرژي زميني و دريايي در چين،‌ دسترسي گراني نيست و ثروت خدادادي در كنار ثروت اجتماعي و نيروي كار ارزان، يكي از مطلوبيت‌هاي چين خوانده مي‌شود.

 

6-همراهي منطقه‌اي

سياست تنش زدايي و گسترش اعتماد با همسايگان كه دولت چين آن را اتخاذ كرده‌‌است، با موفقيت پيگيري مي‌شود و اين سياست‌ها توانسته است نوعي از" همراهي و همپويي منطقه‌اي "در جنوب شرقي آسيا فراهم ‌آورد.

 

اين دستاورد در پرتو سياست"اولويت همكاري و ارتباطات مسالمت آميز" با همسايگان حاصل شده است و بر توانايي‌هاي منطقه‌اي چين افزوده‌است. چيني‌ها در سال‌هاي اوليه قرن بيست و يكم تلاش كردند تا سوء‌تفاهم‌هاي مرزي و ارضي با همسايگان را تقليل دهند و مناسبات مسالمت با همسايگان را در اولويت سياست خارجي قرار دهند. دراين مسير، چين بخش قابل توجهي از اختلاف خود با روسيه، هند، فيليپين، ژاپن و ساير همسايگان را حل و فصل كرد و نيروهاي نظامي خود را از مرزهاي مشترك فراخواند. اين امر فضايي جديد، بوجود آورد و نوعي از اعتماد و همكاري را موجب شد كه زمينه همراهي و همكاري‌هاي اقتصادي، تجاري، امنيتي و سياسي منطقه‌اي را فراهم كرد.

 

7- چيني‌هاي ماوراء بحار

دولت چين در دهه‌هاي گذشته با تشكليل" وزارت چيني‌هاي ماوراء بحار" و دهها سازمان و نهاد دولتي در قالب بخش خصوصي و مردمي (NGO) ارتباطات فرهنگي، اقتصادي و سياسي خود را با چيني‌هاي مهاجر و نخبگان آن سوي مرزها برقرار كرده‌است. دستاورد اين حركت، تماس سازمان يافته با چيني‌هاي متخصص، نيروهاي كارآمد و شهرك‌هاي چيني China Town در سراسر جهان بوده كه در پرتو اين سياست و جذب نخبگان چيني از ساير نقاط جهان، زمينه بهره‌برداري از 30ميليون چيني آن سوي مرزها فراهم شده‌است.

 

اين حركت توانست به تعاملي دوسويه و موفق تبديل شود و مديريت، ارتباطات، اطلاعات، مهارت و سرمايه چيني‌هاي خارج‌نشين را به بازار چين وارد سازد. به‌دنبال حضور گسترده چيني‌هاي مقيم خارج، شركت‌هاي بزرگ و كمپاني‌هاي بين‌المللي تشويق شدند كه سرمايه‌هاي خود را به چين منتقل كنند و امروزه اين شبكه به" حلقه اتصال چين با دنياي صنعتي و كشورهاي غربي" تبديل شده‌است.

توانايي‌هاي برشمرده، موجب شده‌است كه اقتصاد چين از جايگاه برجسته‌اي برخوردار شود و دولت اين كشور توانسته است با استفاده از پول، سرمايه، مديريت و تجربه ديگران، اقتصاد خود را تواناتر و پوياتر سازد.

 

به نظر من به عنوان یک دانشجو در مقطع دکتراو آنچه که تجربه زندگی در چین به من آموخته,دنیای آینده ,دنیای چین است و ارتباط با این کشور و دانستن زبان و آشنایی با نحوه تجارت با این سرزمین

راه پیشرفت را برای هر فرد و دولتی باز خواهد کرد.

مخارج شخصی برای تحصیل در چین

هزینه خوابگاه: هزینه خوابگاه به صورت شریکی در حدود 7 تا 8 دلار و در صورت تکی بین 12 تا 13 دلار در روز می باش

مقرری ماهیانه: بین 350 تا 1000 دلار در ماه

مخارج زندگی: بسته به دانشجویان از 200 تا 500 دلار  در ماه

 

 

سایتهای مورد نیاز

سايت وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی

سايت مركزي  وزارت علوم

سايت وزارت علوم اداره كل بورس  و امور دانشجويان خارج

سايت معاونت فناوري وزارت علوم

سايت ساز مان پژوهشهاي علمي وصنعتي

سايت شبكه علمي كشور

سايت ساز مان زمين شناسي

سايت هواپيمايي هما

سايت نقشه کشورها و شهرهای مختلف

سايت سفارتخانه هاي خارجي در ايران

سايت نظام آموزشی و ارزشيابی مدارک تحصيلی  کشورهای مختلف

سايت جستجوگر تحصيلي

سايت دانشگاههاي كشور كانادا

سايت تافل آزمون زبان

سايت دانشگاههاي جهان

سايت دانشگاههاي جهان

سايت اطلاعات دانشگاههاي مالزي

سايت دانشگاههاي جهان

سايت ميشگان تست  آزمون زبان

سايت امتحان تخصصي جي ار اي

سايت جي مت آزمو ن تخصصي

سايت ايلس آزمون زبان

سايت اطلاعات دانشگاههاي جهان

سايت ويزاي تحصيلي در كشور هاي مختلف

سايت دانشگاههاي كشور مختلف جهان

سايت مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران

سايت ساير دانشگاههاي خارج كشور

سايت ديكشنري آريان پور

سايت ديكشنري

سایت رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در شرق آسیا

بانک اطلاعات مالزی

سايت وزارت امورخارجه

 

 

هزینه تحصیل در مالزی

هزینه تحصیل در مالزی

مدرک کارشناسی: 

رشته های business و IT از 55 هزار تا 65 هزار برای کل دوره که 3 سال است.

رشته ی مهندسی از 65 هزار تا 75 هزار برای کل دوره که 4 سال است.

Master: کل دوره که 2 سال است می شود 33 هزار تا 36 هزار.

دکترا: برای 7 نیم سال تقریبا 40 هزار می شود.

پ.ن: هزینه ها به واحد RM می باشد.

 

زندگی‌ هم در مالزی اگر در یک اتاق زندگی‌ کند به اضافه هزینه‌های رفت آمد، خرید معمولی‌ و خوراک میشود ۲۰۰۰ rm در ماه. اگر خیلی‌ صرف جویی کند و اتاق کوچک بگیرد و خرج اضافی نکند میشود ۱۵۰۰ rm ولی‌ خیلی‌ سخت. اگر هم تفریحات داشته باشد بالاتر از ۲۰۰۰ rm در ماه میرود. اینجا هم تقریبا همان ۸۰۰۰ دلار میشود در سال. اینجا چون تفریحات بیشتری دارد معمولان افراد خرجشان بالاتر میرود.

آشنایی با شرایط زندگی و تحصیل در مالزی

شرايط زندگي

كشور مالزي با مجهزترين ساختارهاي زيربنايي و امكانات در بالاترين رده استاندارد زندگي در منطقه وجود دارند. شما هزينه زندگي در يک کشور ارزان را در ازای زندگي در محيطي توسعه يافته و آزاد متقبل ميشويد.

 

هزينه زندگي

هزينه زندگي در پايين ترين حد آسيا بوده كه در همين وضعيت براي مدت طولاني قرار خواهد گرفت، زيرا دولت مالزي تلاش زيادي براي پايين نگهداشتن تورم با توجه به مديريت مفيد و موثر اقتصادي و در نتيجه پايين نگهداشتن قيمت اجناس انجام داده است. کوالالامپور علاوه بر آنکه يکي از مدرن ترين شهرهاي جهان است ارزانترين پايتخت جهان نيز ميباشد.

 

آب و هوا

مالزي داراي هواي مطبوع استوايي با بارنهاي ملايم در سراسر سال مي باشد. همچنين مناطق مسكوني و تفريحي در ارتفاعات با هواي هميشه بهاري در سرتاسر كشور وجود دارد.

 

محل اقامت

مكانهاي مسكوني مناسب از قبيل ويلا (براي استراحت تابستاني) آپارتمان و مجتمع هاي آپارتماني مدرن در سرتاسر مالزي وجود دارد. همچنين واحدهاي مسكوني زيبايي در مناطق توريستي در مناطق ساحلي، در نزديكي جنگل،در پاركها و مناطق تفريحي و مركز شهر وجود دارد.

 

هزینه اجاره مسکن یا خوابگاه

شما در مالزی اگر دانشجو باشید در اغلب دانشگاه ها خوابگاه به اندازه همه دانشجویان وجود دارد جدا از این که خوابگاه های دانشگاه های مختلف از لحاظ وضعیت و امکانات متفاوت است و اینکه شما قانونا اجازه پخت وپز در خوابگاه ندارید و اما به کوکر باید یک یخچال هم اضافه کرد که در مالزی بسیار ارزان تر از ایران با مارک های معتبر یافت میکنید.

هزینه اجاره خوابگاه ها بسته به نوع،کیفیت و تعداد خوابگاه و محل آن به شکل زیر است : 

•خوابگاه تیکنفره در دانشگاه غیر دولتی و محله بسیار خوب به صورت اتاق یکنفره و سرویس شخصی حدودا ماهانه 250 تا 350 دلار (هزینه برق، اینترنت و آب جزو همین هزینه هاست)

•خوابگاه تکی در دانشگاه دولتی و محله خوب و متوسط به صورت اتاق یکنفره و سرویس شخصی حدودا ماهانه 100 تا 200 دلار

•انواع دیگز خوابگاه به همین نسبت برای سرویس مشترک و اتاق های کوچکتر به میزان حدود 70 تا 100 دلار کم میشود 

 

در مورد منزل شخصی

منازل شخصی به صورت مجتمع های بسیار بزرگ آپارتمانی است که افراد شخصی اجاره میدهند و اجاره ها کاملا منطقه به منطقه متفاوت است و حتی گاهی کوچه ها و خیابان های اطراف تاثیر گذار است اما عموما در یک منطقه قیمت کلی یکسان است و اجاره منزل در اطراف بعضی دانشگاه ها را نام خواهیم برد :

دانشگاه پوترا و UKMهزینه منزل حدودا ماهانه از 750 رینگت تا 1500 رینگت

دانشگاه مالایا از حدود 1000 رینگت تا حدود 2000 رینگت

دانشگاه های مناطق دیگر بین 700 تا 2000 رینگت

مناطق داخل مرکز شهر کوالامپور حدود 2000 رینگت

 

 

مردم مالزی

در مالزي شما سه نژاد از قديمي ترين تمدنهاي آسيا را مشاهده مي كنيد كه عبارتند از- مالايي، چيني و هندي. تلفيقي غني از رسومات بومي كادازن ها، ايبان ها و جوامع سنتي ديگر سباح و ساراواك در جزيره بورنئي. كه اين مجامع تحت تاثير انگليسي ها، پرتقالي ها، هلندي ها و تايواني ها قرار گرفته اند. مالزيايها حقيقتاً معجوني از فرهنگهاي مختلف مي باشند. خوشبختانه ايراني ها در مالزی از احترام درخوري ميان مردم بومي برخوردارند.

 

تمامي كشور با جاده هاي مدرن، ريل راه آهن، خطوط هوايي و دريايي به هم متصل هستند. وسايل حمل و نقل عمومي عبارتند از اتوبوس، تاكسي و قطار كه بسيار راحت و ارزان در دسترس همگان است.از کوالالامپور ميتوان با هزينه بسيار کم به صورت زميني به بانکوگ يا سنگاپور و سایر نقاط آسیا و اقیانوسیه سفر کرد

 

غذا و ميوه

مالزي ارائه دهنده انواع غذاها و ميوه هاي محلي و بين المللي براي هر نوع ذائقه و بودجه اي است. با توجه به انواع نژادها و فرهنگها كه با هم در حال زندگي هستند، طبيعي است كه هر نژادي بهترين غذاي ديگري را انتخاب كرده و مالزي را به بهشت غذاهاي آسيايي تبديل نموده است.

 

هزینه مواد غذایی

هزینه های مواد غذایی را میتوان به 2 بخش تقسیم کرد

1.مواد اولیه برای پخت در منزل

هزینه خرید مواد اولیه و پخت غذا در منزل حدودا با ایران برابر است . در مالزی تقریبا همه چیز یافت میشود به جز بعضی مواد مانند سبزی یا چند نوع از حبوبات، و قیمت بعضی مواد غذایی مثل لبنیات حدود 1.5 برابر تا 2 برابر ایران است و هزینه پروتئینی نیز تقرببا برابر یا کمی کمتر است.

ميوه هاي منطقه گرمسيري مالزي منحصر به فرد و عجيب بوده و به انبوه در سرتاسر سال يافت مي شود. مردم مالزي و همچنين دهها ميليون توريستي که هر سال از مالزي ديدن ميکنند همواره نسبت به تجربه غذاهاي ساير ملل خوشبين هستند و يک زمينه سود آور سرمايه گذاري رستوران ميباشد.

2.صرف غذا در رستوران

هزینه صرف غذا در رستوران نیز به صورت تقریبی به شکل زیر است :

فست فود مثل همبرگر و... برای هر نفر حدود 10 تا 20 رینگت

پیتزا و غذا های مشابه حدود 15 تا 25 رینگت برای هر نفر

رستوران ها چینی و مالزیایی

 

مزيتهاي تحصيل در كشور مالزي

•كشوري اسلامي ، محيطي آرام و داراي استانداردهاي جهاني آموزش

•تحصيل در دوره زبان انگليسي با نازلترين شهريه در جهان

•ارائه دوره پيش دانشگاهي موسوم به پرپاريتوري كورس در سال اول

•امكانات خوب آموزشي و خوابگاهي با كيفيت مناسب و ارزان

•ارائه امكانات ورزشي و اينترنتي در حد مطلوب با پرداخت حق عضويت

•امكان تحصيل با شهريه مناسب

•مورد تاييد در كليه كشورهاي اروپايي

•قابليت آموزش زبان انگليسي در دانشگاهها و كالجها با هزينه بسيار كم

•ارائه كليه رشته هاي مهم به زبان انگليسي به دانشجويان خارجي

•بيمه درماني اجباري در طول مدت تحصيل و حمايت درماني دانشجويان

•امكان انتقال به دانشگاههاي ايران و دانشگاههاي معتبر جهان با رعايت ضوابط و پس از گذراندن 36 واحد در رشت ه هاي غير پزشكي

 

 

زبان تدريس در دانشگاهها

زبــان تدريس دانشگاهها و كالجهاي مالزي انگليسي و بهاسا مي باشد و البته اكثر مراكز علمي و آموزشي به زبان انگليسي تدريس مي نمايند.

جهت ورود به دانشگاههاي مالزي در مقطع ليسانس داشتن مدرك تافل 570 و مدرك آيلتس با نمره 5/6 الزامي است و در صورتي كه دانشجو اين دو مدرك را نداشته باشد بايد در دوره زبان قبل از دانشگاه شركت نمايد.(بستگي به دانشگاه نيز دارد )

در صورتي كه دانشجو مدرك زبان نداشته باشد بايد در يكي از كالجهاي آموزش زبان مالزي ثبت نام نمايد و از اين كالجها مي توان كالج بريتيش كانسيــل در كوالالامپور و در نزديكي كي ال سي سي (برجهاي دوقلو) و مركز آموزش آمريكايي زبان انگليسي اي ال اس در شهر كوالالامپور و پتالينگ جايا و سوبانگ جايا شعبه فعال دارند را برشمرد كه از مراكز مهم آموزش زبان انگليســــي بشمار مي آيند

 

دوره های تحصیلی در مالزی :

Bachelor یا دوره كارشناسي: شامل‌ سه‌ تا چهار سال‌ تحصيل‌ است كه به نوع وسيستم دانشگاه بستگي دارد.

Master يا كارشناسي ارشد: ‌اين‌ دوره‌ به‌ سه صورت‌ ارائه‌ مي‌شود:

الف‌ - درس‌ Taught Course : این دوره شامل گذراندن 30 تا 33 واحد در دوره کارشناسی ارشد بوده و دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی موظف به ارائه یک پژوهش علمی در حد 3 تا 6 واحد بدون دفاع از آن به استاد راهنمای خود بوده و پس از انجام، موفق به دریافت مدرک Master می شود.

ب‌ - درس و  پژوهش Taught Course and Research :دانشجو پس از گذراندن  36 واحد که 18 تا 24 واحد آن پژوهش است موفق به دریافت مدرک Master می شود.

ج- پژوهش By Research :در این حالت‌ کلاسی وجود نداشته و تنها ارائه پایان نامه پژوهشی لازم است که تمامی 36 واحد مربوط به همین پایان نامه پژوهشی است.

در حالت‌ های ب و ج "درس و پژوهش" و "پژوهش"، دانشجو بايد از رساله‌ تحقيقي‌ خود دفاع‌ كند و در صورت‌ موفقيت، موفق‌ به‌ دريافت‌ مدرك‌ مي‌شود.

Ph.D يا دكترا : اين‌ دوره‌ نيز به‌ دو صورتي‌ كه‌ در مقطع‌ Master آورده‌ شد برگزار مي‌شود. دانشجو بايد حدود 90 واحد بگذراند. در حالت Taught Course and Research شصت واحد متعلق‌ به‌ دروس‌ است‌ و 30 واحد به‌ پژوهش‌ و در حالت By Research همه‌ 90 واحد در قالب‌ پايان‌ نامه‌ پژوهشي‌ است

 

ساعت رسمی مالزی :

ساعت رسمی مالزی 8 ساعت جلوتر از زمان مبداء گرينويچ است که در مقايسه با ايران در شش ماه اول سال شمسی زمان در مالزی5/3 ساعت جلوتر از ايران بوده و در شش ماه دوم سال (بخاطر تغيير ساعت رسمی در ايران) اين اختلاف 5/4 ساعت می باشد.

 

 

چه وسايلي بايد با خود همراه داشته باشيم

يك ديكشنري فارسي به انگليسي و انگليسي به فارسي . معمولا" دانشجويان ازديكشنري هاي قابل حمل الكترونيكي كه در تهران قابل تهيه است استفاده مي كنند.

 چند بسته نان آماده براي روزهاي اول

 لباس خنك و كفش روباز

 داروهاي مورد نياز

 اصل و ترجمه رسمي گواهينامه هاي موتور و ماشين همراه باتاييد وزارت امور خارجه

 تعداد 24 قطعه عكس پرسنلي با زمينه آبي

 اصل ترجمه رسمي كليه مدارك تحصيلي

 مدارك تحصيلي فرزندان جهت ادامه تحصيل در مدرسه

 اصل شناسنامه خود و افراد خانواده

 اصل كارت ملي يا كارت موقت ملي

 اصل كارت پايان خدمت

 كليه نرم افزارهاي مورد نياز

كليه وسايل شخصي