تحصیل در فیلیپین

اکثر دانشجویان به خاطر شرایط ورودی آسان در رشته‌های پزشکی‌ فلیپین را برای تحصیل انتخاب میکنند.

 

هزینه سفر به فیلیپین

بستگی به خطوط هوایی از مناطق  مختلف دنیا قیمت‌ها متفاوت است. 

 

هزینه زندگی‌

  ۱۰۰۰ دلار در ماه بستگی به شیوه زندگی‌ شما دارد که شامل خوراک ، حمل و نقل ، شهریه و مسکن می‌باشد.

 

هزینه مسکن:  ۳۰۰ دلار

هزینه خوراک: ۲۰۰ تا ۴۰۰ دلار

 

دانشگاه‌های مورد تأیید ایران

الف) دانشگاه ها و مرا کز آموزشی عالی فیلیپین گروه یک

1-Ateneo De Davao University, Davao City

2- Ateneo De Manila University, Quezon City

3- Ateneo De Naga, Naga City

4- Central Philippine University, Hoili City

5- College of the Hoky Spirit of Manila , Manila

6- De La Salle University, Manila

7- International Rice Research Institute (IRRI)

8- Mapua Institute of Technology (MIT), Manila

9- Miriani College Foundation, Quezon City

10- Philippine Normal University

11- Silliman University, Dumaguete City

12- St. Louis University, Baguio City

13- St. Paul University Manila

14- St Scholasticas College, Manila

15- University of the Philippines, Quezon City

16- University of the Philippines - Los Banos College, Laguna

17- University of the Philippines - Manila

18- University of San Carlos

19- University of San Jose - Recoletos, Cebu City

 

20- University of Santo Tomas, Manila 

 

ب)  دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ فيليپين‌ گروه‌ دو، فقط‌ قابل‌ ارزشيابي‌ در مقاطع‌ كارشناسي‌ (ليسانس) و كارشناسي‌ ارشد (فوق‌ ليسانس)

 

1- Araneta University (AU), Metro Manila

2- Asian Institute of Management (AIM)

3- Far Eastern University (FEU), Manila

4- Mindanao State University (MSU)

5- University of the East (UE), Manila

6- Xavier University (XU), Cagayan de Oro City

 

  جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ فيليپين‌

مدارك شرايط ارزشيابي
Bachelor حداقل 4 تا 5 سال تحصيل در صورت دارا بودن ديپلم دبيرستان يا پيش دانشگاهي از دانشگاه‌هاي گروه يك و دو كارشناسی
Master حداقل 2 سال تحصيل در دانشگاه‌هاي گروه يك و دو با شرط داشتن مدرك كارشناسي كارشناسی ارشد
(Ph.D.)

حداقل 3 سال تحصيل و تحقيق با شرط داشتن مدرك كارشناسي ارشد از

1- دانشگاه‌هاي گروه يك

2- دانشگاه‌هاي غير از گروه يك

1-دکترا

2-يا چاپ دو مقاله علمي از پايان‌نامه در نشريات معتبر