هزینه تحصیل در مالزی

هزینه تحصیل در مالزی

مدرک کارشناسی: 

رشته های business و IT از 55 هزار تا 65 هزار برای کل دوره که 3 سال است.

رشته ی مهندسی از 65 هزار تا 75 هزار برای کل دوره که 4 سال است.

Master: کل دوره که 2 سال است می شود 33 هزار تا 36 هزار.

دکترا: برای 7 نیم سال تقریبا 40 هزار می شود.

پ.ن: هزینه ها به واحد RM می باشد.

 

زندگی‌ هم در مالزی اگر در یک اتاق زندگی‌ کند به اضافه هزینه‌های رفت آمد، خرید معمولی‌ و خوراک میشود ۲۰۰۰ rm در ماه. اگر خیلی‌ صرف جویی کند و اتاق کوچک بگیرد و خرج اضافی نکند میشود ۱۵۰۰ rm ولی‌ خیلی‌ سخت. اگر هم تفریحات داشته باشد بالاتر از ۲۰۰۰ rm در ماه میرود. اینجا هم تقریبا همان ۸۰۰۰ دلار میشود در سال. اینجا چون تفریحات بیشتری دارد معمولان افراد خرجشان بالاتر میرود.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی هزینه تحصیل در مالزی